fbpx

Så, har ni en Plan för ert Varumärke?

Låt oss sätta planen i verket redan idag! 

3 Plans 3 P

3 Plan hjälper företag att skapa en helhet för sitt varumärke. Vi jobbar med Planering, Produktion och Presentation i era sociala kanaler, webbplatser och trycksaker. 
Vi har stort fokus på er branding och bygger upp ert grafiska uttryck, er tonalitet och er digitala närvaro så att ni syns och hörs på rätt ställen – på rätt sätt! 

Planering

Under PLANERING jobbar vi med allt från analyser, mål, strategier och varumärkets själ. Har ni inte sedan tidigare en väl utarbetad grafisk profil och varumärkeskompass är det här vi börjar. 

Vi tar fram planer för era kanaler och marknadsföring samt sätter upp styrdokument för kommunikation och uttryck. Mycket av arbetet här sker i work shops och kreativa möten. 


Produktion

När vi säger PRODUKTION pratar vi om att producera allt ni ska kommunicera. Vi skapar webbplatser, sätter upp sociala kanaler och tar fram trycksaker och material. Vi ser till att nyhetsbrev planeras och fyller kampanjplaner och aktivitetskalendrar. 

Här kan vi stötta upp i projektform eller löpande om ni saknar resurser själva. Vår tjänst extern marknadsavdelning ger er en resurs på plats ute hos er om ni önskar det eller så stärker vi upp och producerar material som ni sedan själva publicerar och skickar ut. 


Presentation

Resultat av allt arbetet som nu ska PRESENTERAS. Med presentation menar vi skicka ut era nyhetsbrev, dela ut era nya foldrar eller publicera artiklar och inlägg online. Helt enkelt få ut era budskap till era målgrupper och kunder! 

Det är nu ni får tillbaka från allt hårt arbete i form av interaktioner på era sociala kanaler, nya kunder från era utskick och mer trafik till den optimerade webbplatsen! 

Vi lämnar er inte utan finns med hela vägen – med täta uppföljningar ser vi till att ni når dit ni vill. 


Flexibel Marknadsavdelning på era villkor?!