fbpx

GRAFISK PROFIL OCH FORMGIVNING

Hur vill ni att ert varumärke ska kännas,
se ut och upplevas av era kunder och er målgrupp?

Grafisk profil, Grafisk identitet, Grafisk formgivning. Lika till ord men olika i botten. Vi på 3 Plan jobbar givetvis med alla tre. Vi kan hjälpa till med strategin bakom en grafisk identitet för företaget , fräscha upp eller skapa en ny grafisk profil och givetvis även grafisk formgivning av tryck och print.  

Grafisk Identitet

Hur vi uppfattar ett företag eller deras produkter påverkas i minsta detalj av det visuella intrycket. I grafiska identiteten ingår givets färger och logotyp, men även webbplats, reklammaterial, ev lokaler och medarbetarnas bemötande gentemot era kunder ska återspegla de värderingar som varumärket står för. Kvalité i varje detalj och en tydlig röd tråd är avgörande för upplevelsen av er grafiska identitet.

Grafisk Profil

En grafisk profil är absolut nödvändig för upplevelsen av ett varumärke som helhet. Den grafiska profilen är den kompass som visar hur företagets grafik ska användas. Utan en tydlig profil kommer kvaliteten snabbt sjunka och era budskap bli spretiga. Företagets kommunikation kan ses som både ogenomtänkt och oprofessionell om inte material i samtliga kanaler är enhetliga. Genom att vara konsekvent och noggrann med design, form och tonalitet i sin kommunikation blir det tydligt för mottagaren vem avsändaren är och skapar tydlig igenkänning.

Grafisk Formgivning

När vi har den grafiska identiteten och den grafiska kompassen på plats kommer vi till den grafiska formgivningen, eller grafisk design som det också kallas. Då är det dags att skapa material, trycksaker, webbplatser, visitkort, presentationer och allt annat ni använder i er verksamhet. Dessa skapar vi med samma känsla, tonalitet, färg och form som vi har arbetat fram för att ert varumärke och ert företag alltid ska vara tydligt representerat. 

Hjälp med Tryck och Print?!