fbpx

Man måste veta vart man är –
för att hitta vägen dit man vill!

Att påminna sig om vart man en gång började, vart man varit under resans gång och vart man i framtiden vill är avgörande för att sätta upp rätt mål och staka ut rätt väg! 

Vi älskar kreativa möten.
Vi älskar också att omge oss med och inspireras av kunniga och erfarna människor. Och det vi är alldeles säkra på är att det finns ingen som kan er verksamhet och det ni gör bättre än ni. Därför har vi valt workshops som metod för alla våra strategiska och analytiska möten.

När tog ni er tid för att analysera er verksamhet senast?

Våra workshopar

Våra workshopar byggs upp unikt för varje kund. Givetvis finns det delar och verktyg vi alltid använder oss av men innehållet är alltid anpassat specifikt efter era önskemål och direktiv. Inför en workshop har vi alltid ett inledande möte där vi sätter upp syfte, mening och mål med mötet. Vi bygger sedan ett manus och förbereder allt så att ni bara kan fokusera på att komma till workshopen med öppet sinne. 

Varför workshop?

Formatet workshop ger utrymme för kreativt arbete. När man jobbar med varumärken, kommunikation och människor är möjlighet till att både få tänka utanför boxen och i nya banor absolut bästa sättet att komma framåt. Vårt arbete under en workshop är att utmana, ifrågasätta och hjälpa er se er själva och ert varumärke med nya ögon. 

Med en workshop får vi också bättre möjlighet att höra allas röster. Det blir många öppna diskussioner, frågeställningar och varianter på dialoger. Vi använder oss av olika metoder för att samla insikter och material vilket ofta ger bättre resultat än att följa en strikt agenda på en whiteboard.  

Får vi önska brukar det också vara en stor fördel att hålla dessa möten “off site”. Det ger en bättre kreativitet och möjlighet att fokusera helt på mötet. 

Vad handlar det om?

En workshop kan handla om nästan vad som helst men våra absolut vanligaste ämnen är varumärkesanalyser, internkommunikation, företagskultur och branding. Det är ofta dessa saker hamnar mellan stolarna och man saknar resurser, kunskap och tid för att göra jobbet på djupet.

En workshop kan också ha en helt öppen agenda – en blandad grupp från er verksamhet lyfter helt enkelt de frågor som är aktuella och vi modererar mötet framåt tills vi har en plan för de frågeställningar ni hade kan hanteras vidare. Detta är en mycket bra metod för att få bukt med generella problem som dålig stämning eller sviktande motivation.

Vilka ska vara med?

Vilka som är med på en workshop kan se väldigt olika ut. Det enda vi brukar rekommendera är att inte vara för många och att inte vara för lika. Med lika menar vi att kanske inte alla är från samma anläggning, avdelning eller har liknande roller. För att workshop ska bli riktigt bra vill vi kunna attackera frågorna från olika håll och synvinklar. 

Det finns självklart workshopar där ämnet är specifikt för kanske en ledningsgrupp eller marknadsavdelning men när det kommer till mer breda ämnen – som tex en varumärkesanalys – vill vi absolut ha verkstaden, reception och fältsäljarnas input!

Vad händer sen?

Oavsett ämne eller set up för workshopen så kommer vi alltid leverera en innan mötet förutbestämd dokumentation. Det kan vara en varumärkeskompass, en aktivitetskalender eller en analys. Det kan också vara så att vi har ett uppföljningsmöte planerat och då kommer resultatet av workshopen behandlas under det mötet. 

Är det dokumentation som skall levereras sker det digitalt om inget annat önskas. När det gäller varumäkeskompasser eller dokument för internt arbete kan vi givetvis hjälpa till att trycka upp dessa. 

Ingen workshop är den andra lik – kontakta oss för att se hur vi kan anpassa en workshop för just er!

    Planering, Produktion och Presentation – vad menar vi med det?